Байгууллага

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 21
 • Organizational Unit
  Философийн хүрээлэн
  Философийн хүрээлэн нь нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны онол, арга зүйн тэргүүний ололтын үндсэн дээр Монголын нийгмийн хөгжлийн зангилаа асуудлыг судлан, үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх, төрийн бодлогод тусгах, салбар дундын судалгаа хөгжүүлэлтийн ажилд идэвхтэй оролцон ажиллах зорилготой.
 • Organizational Unit
  Физик, технологийн хүрээлэн
  Физик, технологийн хүрээлэн нь орчин үеийн онолын физик, их энергийн физик, биофизик, хатуу бие, материал судлал, нанотехнологи, сэргээгдэх эрчим хүч, электроникийн чиглэлээр шинэ мэдлэг, шинэ технологи бүтээж улс орныхоо хөгжилд хүч нэмэх зорилготой.
 • Organizational Unit
  Палеонтологийн хүрээлэн
  Хүрээлэн нь Палеозоологи; Палеоботаник; Микропалеонтологи; Эртний амьтан, ургамлын сан хөмрөг; Стратиграфи, седиментологи гэсэн судалгааны 5 салбартайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
 • Organizational Unit
  Хэл зохиолын хүрээлэн
  Хэл зохиолын хүрээлэн нь үндэстний хэл бичиг, утга соёл судлалын уламжлал, шинэчлэлийг хослуулж, эрдэм шинжилгээний өндөр түвшинд хүрсэн оюуны бүтээл туурвихыг зорьж ажилладаг.
 • Organizational Unit
  Хими, химийн технологийн хүрээлэн
  Хими, химийн технологийн хүрээлэн нь Монгол улсын тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэсэн химийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх шинжлэх ухааны үндэслэлийг бий болгох, химийн шинжлэх ухааныг шинэ мэдлэг, мэдээллээр баяжуулах зорилготой. Тус хүрээлэн нь органик бус хими ба органик- биохимийн хоёр салбарт харъяалагдах эрдэм шинжилгээний үндсэн 9 лаборатори, багажит анализын лаборатори, технологийн инкубатор болон захиргаа аж ахуй гэсэн нийт 12 нэгжтэйгээр байгалийн нэгдлийн хими, биохими, материал судлал, органик биш хими, органик хими, нүүрсний хими-технологи, хүнсний хим экологи хими, эрдэсийн баяжуулалтын болон шинэ технологи зүгшрүүлэх, нутагшуулах чиглэлээр судалгаа, туршилтын ажил хийж гүйцэтгэж байна