Mongolian Research Infrastructure

Welcome to the Mongolian Research Infrastructure (MORI), digital repository of Mongolian research institutions and universities.

MORI adopts and ensures compliance with international standards and practices to facilitate interoperability, data transfer and sharing. Key features:

 • Researchers can create their profile with ORCID authentication
 • Integration with several external data sources, including Scopus, to retrieve bibliographic and bibliometric data
 • Support for decentralised management, self-service researcher profile management and institutional approval workflows
 • Data quality tools ensure that your information is always complete and accurate
 
Research outputs
7
Projects
1
People
3
Recent Additions
 • Publication
  My demo post 1
  (1979-10-10)
 • Organizational Unit
  Философийн хүрээлэн
  Философийн хүрээлэн нь нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны онол, арга зүйн тэргүүний ололтын үндсэн дээр Монголын нийгмийн хөгжлийн зангилаа асуудлыг судлан, үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх, төрийн бодлогод тусгах, салбар дундын судалгаа хөгжүүлэлтийн ажилд идэвхтэй оролцон ажиллах зорилготой.
 • Organizational Unit
  Физик, технологийн хүрээлэн
  Физик, технологийн хүрээлэн нь орчин үеийн онолын физик, их энергийн физик, биофизик, хатуу бие, материал судлал, нанотехнологи, сэргээгдэх эрчим хүч, электроникийн чиглэлээр шинэ мэдлэг, шинэ технологи бүтээж улс орныхоо хөгжилд хүч нэмэх зорилготой.
 • Organizational Unit
  Палеонтологийн хүрээлэн
  Хүрээлэн нь Палеозоологи; Палеоботаник; Микропалеонтологи; Эртний амьтан, ургамлын сан хөмрөг; Стратиграфи, седиментологи гэсэн судалгааны 5 салбартайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
 • Organizational Unit
  Хэл зохиолын хүрээлэн
  Хэл зохиолын хүрээлэн нь үндэстний хэл бичиг, утга соёл судлалын уламжлал, шинэчлэлийг хослуулж, эрдэм шинжилгээний өндөр түвшинд хүрсэн оюуны бүтээл туурвихыг зорьж ажилладаг.
Most viewed
 • Organizational Unit
  Технологийн Инкубатор
  Шинжлэх ухааны Академийн харъяа Технологийн инкубатор нь Монгол улсад шинжлэх ухаан, технологи, инновацийг хөгжүүлэх, улс орны нийгэм, эдийн засаг, оюуны хөгжлийн өмнө тулгамдсан асуудлыг орчин үеийн шинжлэх ухааны түвшинд судлан боловсруулах, шинэ мэдлэг, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бий болгох, шинэ технологи, бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, тэдгээрийг хөрөнгө оруулагчидтай холбож бизнесийн орчныг бүрдүүлэх, гарааны компаниудад эрх зүй, зохион байгуулалт, технологи, судалгаа хөгжүүлэлт, бизнесийн зөвлөгөө, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үндсэн чиг үүрэг бүхий шинжлэх ухаан, технологи, эрдэм шинжилгээ, туршилт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний цогцолбор хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн төрөлжсөн байгууллага юм.
 • Journal
  Test journal
 • Organizational Unit
  Монгол улсын их сургууль
  Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС) нь бүрэлдэхүүн 8 сургууль, орон нутаг дахь харьяаллын 3 сургууль, үндэсний статустай 3 хүрээлэн, судалгааны бусад нэгжүүдтэй, бакалавр, магистр, докторын түвшний суралцагч, эрдэмтэн багш, ажилчидтай Монгол Улсын эрдэм оюуны төв юм. МУИС нь түүхэн хөгжлийнхөө явцад одоогийн МУБИС, ХААИС, ЭМШУИС, ШУТИС, ХИС, Ховд их сургууль гэсэн 6 их сургуулийг өрх тусгаарлан шинээр байгуулж, Монгол улсад дээд боловсролын системийг бий болгон төлөвшүүлэхэд асар их хувь нэмэр оруулсан билээ. Монгол Улс, бүс нутаг цаашлаад дэлхийн хэмжээнд дээд боловсрол болон шинжлэх ухаанд тавигдах шаардлага ихээхэн өөрчлөгдөж, үндэсний болон олон улсын шалгуур, стандарт өндөрсөж, сургалт, судалгааг олон улсын түвшинд хүргэх зорилтууд тавигдаж байгаа энэ үед бид өөрийн бодлогын чиг хандлагаа өөрчилж, бүс нутгийн их сургуулиудтай өрсөлдөх түвшинд хүрэх зорилт тавьсан. МУИС-ийг 2016-2024 онд хөгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөөнд Алсын хараагаа “МУИС-ийн алсын хараа нь дэлхийн түвшний их сургууль болоход оршино. Үүний дүнд 2024 онд МУИС нь чөлөөт мэдлэг буюу либерал арт уламжлалд суурилсан, бүс нутгийн хэмжээнд тэргүүлэх байр суурьтай судалгааны их сургууль болж улмаар Азийн шилдэг 100 их сургуулийн эгнээнд багтаж орно.” хэмээн тодорхойлон, энэхүү зорилгод хүрэх, стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүдээ тодорхойлон ажиллаж байна.
 • Person
  Ганболд, Ууганбаяр
  Ахлах багш
 • Organizational Unit
  Шинжлэх ухааны сургууль
  МУИС-д байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн суурь шинжлэх ухааны салбаруудын хөгжиж ирсэн уламжлал, эрдмийн чадавхи туршлагад тулгуурлан, дэлхийн тэргүүлэх их сургуулиудын загвар, хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн Шинжлэх Ухааны Сургуулийг (ШУС) 2013 онд байгуулсан юм. Тус сургууль нь суурь шинжлэх ухааны олон чиглэлээр судалгаа, сургалт эрхэлдэг томоохон төв болохын хувьд ирээдүйд судалгааны их сургууль болон хөгжих МУИС-ийн эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн чухал үүрэгтэй. Одоогийн байдлаар тус сургууль шинжлэх ухааны суурь чиглэлүүдээр сургалт, судалгааны ажил эрхлэн явуулдаг мэргэжлийн 19 тэнхимд 470 гаруй багш, 90 орчим ажилтан, бакалаврын түвшний 9200 гаруй оюутан, ахисан түвшний 1900 гаруй суралцагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж, 36 багц хөтөлбөрөөр бакалаврын, 41 хөтөлбөрөөр магистрын, 24 хөтөлбөрөөр докторын сургалт эрхэлж байна. Тус сургуульд Гадаад хэлний сургалтын төв харьяалагддаг.